Uwaga!
W przypadku wysyłki pisma drogą elektroniczną zabezpiecz swoją wiadomość
kluczem prywatnym! Zwiększy to twoją pewność że wiadomość zostanie odczytana przez osobę do której adresowana jest korespondencja.

Adresy e-mail

           

Stanowisko

Adres e-mail

Klucz

Kierownictwo

Komendant Powiatowy

Z-ca Komendanta

 

---

  p.zielinski@straz.lodz.pl   

 

---

Biuro

 

Dowódca JRG

Z-ca Dowódcy JRG

Główny Księgowy

 

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Kadrowego

Naczelnik Wydziału
Operacyjno-Szkoleniowego

Naczelnik Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego

Naczelnik Wydziału
Kwatermistrzowsko-Technicznego

 

Rzecznik Prasowy
KP PSP w Radomsku

 

 

---

---

  r.majda@straz.lodz.pl   

 

  b.wodo@straz.lodz.pl    

  m.stepien@straz.lodz.pl   

 

---

---

  arturb2004@interia.pl   

 

 

---

---

 

---

---

 

Sekretariat

 

  kppsp14@straz.lodz.pl   

 

 

 

Powiatowe Stanowisko Kierowania

 

  kppspradomsko@wp.pl   

 

 

---

szczegóły dokumentu
Data utworzenia: 2009-10-14