Pisma i wnioski

           

Pisma i wnioski mogą być kierowane pisemnie w formie:

*    osobistego doręczenia w siedzibie Komendy (97-500 Radomsko ul. Żeromskiego 19);

*    listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku,
         97-500 Radomsko, ul. Żeromskiego 19;

*    faksem na numer (0-prefix-44) 685-94-10;

*    poczty elektronicznej na adres: kppsp14@straz.lodz.pl;

 

 

 

 

           

           

           

           

           

Uwaga!
W przypadku wysyłki pisma drogą elektroniczną zabezpiecz swoją wiadomość
kluczem prywatnym! Zwiększy to twoją pewność że wiadomość zostanie odczytana przez osobę do której adresowana jest korespondencja.

szczegóły dokumentu
Data utworzenia: 2006-03-19
Dokument orginalny