Załatwianie spraw

           

     Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku - mł. bryg. mgr inż. Mariusz Wojcieszko przyjmuje interesantów we wszelkich sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej powiatu oraz funkcjonowania Komendy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 14a.

     Pod nieobecność Komendanta Powiatowego PSP interesanci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta - mł. bryg. mgr inż Andrzeja Kunę

     W zależności od charakteru sprawy interesant może zostać skierowany do Naczelnika Wydziału właściwego ze względu na zakres realizowanych zadań.

Pisma i wnioski

           

           

           

           

           

           

           

UWAGA!
W przypadku wysyłki pisma drogą elektroniczną zabezpiecz swoją wiadomość
kluczem prywatnym! Zwiększy to twoją pewność że wiadomość zostanie odczytana przez osobę do której adresowana jest korespondencja.

szczegóły dokumentu
Data utworzenia: 2006-03-19
Dokument orginalny