Telefony kontaktowe

           

Pracownicy

Stanowisko

Nr telefonu

Telefon alarmowy

 

 

998

112

Najwyższe Kierownictwo

Marek Jankowski

Przemysław Zieliński

 

Komendant Powiatowy

Z-ca Komendanta

 

----------

----------

Biuro

 

Karol Bednarski

Andrzej Kuna

Robert Majda

 

Barbara Wodo

Marek Stępień

Mariusz Wojcieszko

Wojciech Żak

 

Artur Bartosik

 

 

Dowódca JRG

Z-ca Dowódcy JRG

Główny Księgowy

 

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Kadrowego

Naczelnik Wydziału
Operacyjno-Szkoleniowego

 

Naczelnik Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego

Naczelnik Wydziału
Kwatermistrzowsko-Technicznego

Rzecznik Prasowy
KP PSP w Radomsku

 

 

----------

----------

----------

 

 

----------

----------

----------

----------

044-685 94 22

 

Sekretariat

 

 

044-685 94 00

044-685 94 10

 

Powiatowe Stanowisko Kierowania

 

 

044-685 94 20

044-685 94 30

szczegóły dokumentu
Data utworzenia: 2006-04-04