• Informacja pt.: „Strażak to więcej niż zawód”

• art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1204 z późn. zm)

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672)

• Ocena sprawności fizycznej

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szczegóły dokumentu
Data utworzenia: 2016-09-30